Ve střední Evropě (Česko, Maďarsko a Polsko) jsme zaznamenali 9 případů zajímavé adopce mláďat káně lesní (Buteo buteo) v hnízdech orlů mořských (Haliaeetus albicilla). Adoptovaná mláďata byla v dobré kondici, dospělí orli mořští se o ně starali a mláďata byla nakonec úspěšně vyvedena.

Použitá a citovaná literatura:
CZUBAT, A. Mieszany lęg czy adopcja? Komitet Ochrony Orlów. 2013. [2013-12-18] Dostupné z: http://www.koo.org.pl/aktualnosci/148-mieszany-leg-bielika-oraz-myszolowa-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego.
FENYOSI, L., STIX, J. Megjegyzesek a "Retisas (Haliaeetus albicilla) altat nevelt egereszolyv (Buteo buteo) fiokak" cimu irashoz. Tuzok. 1998, vol. 3, s. 64.
HORVATH, Z. Ujabb adat egereszolyvfioka retisasfeszekben torteno megfigyeleserol. Aquila. 2006, vol. 113, s. 165, 179–180.
HORVATH, Z. White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) population in Hungary between 1987–2007. Denisia. 2009, vol. 27, s. 85–95.
LITERÁK, I. MRÁZ, J. Adoptions of young common buzzards in white-tailed sea eagle nests. The Wilson Journal of Ornithology. 2011, vol. 123, s. 174-176.
MRUGASIEWICZ, A. Pasożytnictwo lęgowe myszołowa (Buteo buteo) względem bielika (Halieaeetus albicilla). Dolina. Baryczy. 1984, vol. 3, s. 38-42.
PALKO, S. Retisas (Haliaeetus albicilla) altal nevelt egereszolyv (Buteo buteo) fiokak. Tuzok. 1997, vol. 2, s. 109–111.
SCHROPFER, L. Zpráva o činnosti Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov ČSO v roce 2000. Zpravodaj Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické. 2002, vol. 8, s. 2–20.
STEFANEK P. R., BOWERMAN, W. W., GRUBB, T. G., HOLT, J. B. Nestling Red-tailed Hawk in occupied Bald Eagle nest. Journal of Raptor Research. 1992, vol. 26, s. 40–41.
WATSON, J. W., CUNNINGHA, B. Another occurrence of Bald Eagles rearing a Red-tailed Hawk. Washington Birds .1996, vol. 5, s. 51–52.
WATSON, J. W., DAWISON, M., LESCHNER, L. Bald Eagles rear Red-tailed Hawks. Journal of Raptor Research. 1993, vol. 27, s. 126–127.
WYSZYŃSKI, M. Lęg mieszany bielika (Haliaeetus albicilla) I myszołowa (Buteo buteo) na Opolszczyźnie. Notatki Ornitologiczne. 1995, vol. 36, s.169-170.
YOM-TOV, YORAM. An updated list and some comments on the occurrence of intraspecific nest parasitism in birds. Ibis [online]. 2001, vol. 143, issue 1, s. 133-143 [cit. 2015-02-20]. DOI: 10.1111/j.1474-919x.2001.tb04177.x.

Nine interesting cases of young Common Buzzards (Buteo buteo) adopted in nests of White-tailed Sea Eagle (Haliaeetus albicilla) in central Europe (Czech Republic, Poland and Hungary) are reviewed. The B. buteo nestlings adopted were in good condition, the adult H. albicilla fed and cared for them properly, and the young birds successfully fledged.