Genomy eukaryotických organismů se nesmírně liší svou velikostí, kdy dosahují až 66tisícinásobného rozdílu. Největší v současnosti známý genom byl nalezen u vraního oka japonského (Paris japonica), nápadné byliny z Japonska. Množství jaderné DNA u tohoto druhu bylo odhadnuto na 153,32 pg, jeho genetický kód je tak 50krát delší než ten lidský.

Použitá a citovaná literatura:
PEDERSEN, Roger A. DNA content, ribosomal gene multiplicity, and cell size in fish. Journal of Experimental Zoology [online]. 1971, vol. 177, issue 1, s. 65-78 [cit. 2015-02-18]. DOI: 10.1002/jez.1401770108.
PELLICER, JAUME, MICHAEL F. FAY a ILIA J. LEITCH. The largest eukaryotic genome of them all?. Botanical Journal of the Linnean Society [online]. 2010, vol. 164, issue 1, s. 10-15 [cit. 2015-02-18]. DOI: 10.1111/j.1095-8339.2010.01072.x.

Genomes of eukaryotic organisms vary tremendously in size, spanning an approximately 66,000-fold range. Recently the largest genome has been discovered in Paris japonica, a striking plant native to Japan. The amount of nuclear DNA was estimated at 153.32 pg, making the genetic code 50 times longer than that of a human being.