Dírkonošci (Foraminifera), mořští prvoci s vápenatou schránkou, obývají naši planetu více než půl miliardy let. Zkoumáním způsobu života těch současných se mnohé dozvíme o jejich pravěkých předcích i o dávných mořích, ve kterých žili.

Použitá a citovaná literatura:
BOERSMA, A., HAQ BILAL, U. Introduction to marine micropaleontology, Elsevier, 1998.
POKORNÝ, V. Základy zoologické mikropaleontologie. Nakladatelství Československé akademie věd, 1954.
http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/foraminifera.htm
http://www.globalgeopark.org/ publish/portal1/tab108/info3191.htm


Foraminifera – a rich group of mainly marine microorganisms – are widely used for paleoecological reconstructions. Their occurrence provides important data about past ecological conditions of the sites. We reconstructed former conditions in Židlochovice research site (southern Moravia) by comparing fossil communities with the recent ones present on the island of Rab (Adriatic Sea).