Příspěvek se věnuje způsobu života čichavce líbajícího (Helostoma temminkii), jednoho ze zajímavých druhhů labyrintních ryb. Popisuje způsob jejich života a také jejich využití. Jde o sladkovodní konzumní ryby, jejichž domovinou je jihovýchodní Asie. Své místo zaujaly také v akvaristice. Málo známý je i zajímavý způsob rozmnožování čichavce líbajícího chovaného v zajetí, který zachycují fotografické záběry při nočním tření.

This article describes lifestyle and the use of the Kissing Gourami (Helostoma temminkii), one of the labyrinth fish. These edible freshwater fish native to south-east Asia are occasionally seen in aquaristics. The interesting way in which the Kissing Gourami breeds in captivity has only ra­rely been documented by photos because of its night time spawning.