Velká část hmyzu má v temperátní či mediteránní oblasti jednoletý vývojový cyklus, který je dán výraznou sezonní proměnlivostí tohoto prostředí. Mezi druhy s jednoletým cyklem se řadí i chrobáci rodu Lethrus, k nimž patří i na Moravě vymizelý chrobák révový (L. apterus). Při pokusech o chov těchto chrobáků bylo zjištěno, že část jedinců pocházejících z volné přírody upustila v pokusných podmínkách od aktivní fáze života a zahrabala se na dno chovných boxů, kde přežila více než rok a půl od jejich odchycení v terénu. Po násilném probuzení začali někteří brouci aktivovat a přijímat potravu. Zda jde o náhodné pozorování nebo o strategii, při které se brouci rozhodují, zda v danou sezonu aktivovat či „přeležet“ do následujícího roku, zůstává nejasné a je předmětem dalších výzkumů.

Použitá a citovaná literatura:
DROŽOVÁ, D. Speciace rodu Lethrus (Coleoptera: Geotrupidae) ve východním Středomoří. (Speciation of the genus Lethrus (Coleoptera: Geotrupidae) in Eastern Mediterranean). Diplomová práce. Praha, 2011. Univerzita Karlova., 93 s.
DROŽOVÁ, D., JANŠTA, P., ŠÍPEK, P. a KRÁL, D. Phylogeography of the earth-boring dung beetles of the genus Lethrus (Coleoptera: Geotrupidae) in the Eastern Mediterranean region.
KRÁL, D. a HILLERT, O. (2013) Three new Lethrus species close to L. raymondi (Coleoptera: Geotrupidae) from the Balkan Peninsula. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 2013, vol. 53, s. 219–244.
KOČÁREK, P., HOLUŠA, J., VLK, R., MARHOUL, P. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, 2013.
MACEC,J., DVOŘÁK, J., TRAXLER, L. a ČERVENKA, V. Noční motýli I. Motýli a housenky střední Evropy. Academia, 2007.
NIKOLAJEV, G.V. Zhuki-kravchiki (Scarabaeidae, Geotrupinae, Lethrini): biologiya, sistematika, rasprostraneniye, opredelitel’ [Coleoptera, Scarabaeidae, Geotrupinae, Lethrini: biology, taxonomy, distribution, key]. Almaty, 2003. Kazak universiteti, 254 s. [in Russian].
PITTINO, R. Lethrus (Lethrus) liviae n. sp. from European Turkey (Coleoptera Geotrupidae). Giornale Italiano di Entomologia, 2011, vol. 12, s. 381–394.
TESAŘ, Z. Fauna ČSR, Brouci listorozí II, Scarabaeidae – Vrubounovití. Laparosticti. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1957.

The genus Lethrus (Geotrupidae) is believed to be a typical representative of a beetle with one-year life cycle. The adults mate and dig maternal chambers between the end of March and May. The larvae develop inside these chambers and pupate within a few months of eclosion. The inactive imago remains inside the burrow until spring. In our breeding experiments several wild caught beetles abandoned the active phase of life, burrowed themselves, and were in­active for more than a year and half. Some beetles resumed foraging and remained active for another three months after they were dug out.