Vřecko představuje důmyslnou strukturu, kterou nacházíme pouze u vřeckovýtrusných hub. Po pohlavním procesu v něm vznikají askospory sloužící k šíření houby. Významná je funkce vřecka v aktivním rozšiřování askospor. Na odstřelování askospor se podílí stěna vřecka, vrcholový aparát a další buňky v hymeniu. V průběhu evoluce došlo u různých skupin vřeckovýtrusých hub k modifikacím ultrastruktury vřecka a jeho funkce v rozšiřování askospor.

Použitá a citovaná literatura:
HEDWIG, J. Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum nec non aliorum vegetantium... Lipsiae: in bibliopolio I. G. Mülleriano, 1787–97.
MICHELI, P. A. Nova plantarum genera. 1729.

Ascus is a sophisticated structure that can only be found in Ascomycota. Ascospores formed in ascus after the sexual process are used for fungal dispersal. Ascus is very important for active discharge of spores. The ascus wall, apical apparatus and other hyphal elements in hymenium are involved in the shooting of spores. The ultrastructu­re and function of the ascus in the spores discharge has been modified during evolu­tion of various groups of ascomycetes.