V současné době čelí naše planeta – Evropu nevyjímaje – rostoucí četnosti extrémních klimatických jevů. Tyto změny jsou monitorovány, dokumentovány a disku­továny jak na úrovni jednotlivých evropských zemí, tak na mezinárodních fórech, jakým je např. Mezinárodní klimatický panel. Problémy, které tyto jevy přinášejí, vyžadují řešení. To není zvládnutelné v rámci jediného oboru – např. vodního hospodářství či ekologie. Musíme se zabývat různorodými ekosystémovými procesy, ekonomickými a sociálními interakcemi, správními, legislativními i politickými aspekty. Máme-li zmíněným rizikům lépe rozumět, čelit jim a předcházet, musíme k nim přistupovat bez ohledu na hranice tradičně pojatých oborů. V článku se zaměříme na segment krajiny, který je spoluvytvářen vodními toky – na říční krajinu. V koloběhu vody má jistě své specifické místo. Děje v krajině při hydro­logických extrémech závisejí také (možná převážně) na skutečnosti, co se dělo na zorněných svazích nebo svazích lesů a luk předtím, než se voda dostala do řek. Nicméně stále existuje škála možností, co se s vodou může dít při různých scénářích využití a správy vodních toků a říční krajiny.

Použitá a citovaná literatura:
BAPTIST, M. J., M. HAASNOOT, P. CORNELISSEN, J. ICKE, G. van der WEDDEN, H. J. de VRIEND, G. GUGIĆ, M. J. BAPTIST, M. HAASNOOT, P. CORNELISSEN, J. ICKE, G. van der WEDDEN, H. J. de VRIEND a G. GUGIC. Flood Detention, Nature Development and Water Quality along the Lowland River Sava, Croatia. Hydrobiologia [online]. 2006, vol. 565, issue 1, s. 243-257 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1007/1-4020-5367-3_16.
BONACCI, Ognjen a Dijana OSKORUŠ. The changes in the lower Drava River water level, discharge and suspended sediment regime. Environmental Earth Sciences [online]. 2009, vol. 59, issue 8, s. 1661-1670 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1007/s12665-009-0148-8.
BRKIĆ, Željka, Ozren LARVA a Kosta URUMOVIĆ. Quantity status of groundwater in alluvial aquifers in northern Croatia. Geologia Croatica [online]. 2010, vol. 63, issue 3 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.4154/gc.2010.23.
DOSTÁL, T., DAVID, V., VALENTOVÁ, J. a kol. Hydrologické procesy v nivách a jejich význam pro retenci vody. In: PITHART, D., DOSTÁL, T., LANGHAMMER, J., JANSKÝ, M. Význam retence vody v říčních nivách, Daphne ČR, P3K Prague, 2012, s.. 69-88.
GREN, Ing-Marie, Klaus-Henning GROTH a Magnus SYLVÉN. Economic Values of Danube Floodplains. Journal of Environmental Management [online]. 1995, vol. 45, issue 4, s. 333-345 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1006/jema.1995.0080.
SCHOBER, Bernhard, Christoph HAUER a Helmut HABERSACK. A novel assessment of the role of Danube floodplains in flood hazard reduction (FEM method). Natural Hazards [online]. 2013, vol. 75, S1, s. 33-50 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1007/s11069-013-0880-y.
JANSKÝ, B., ŠOBR, M., SVOBODA, P., a kol. Hyrologický režim a transformace odtoku na území říční nivy – případová studie nivy Lužnice a Blanice. In: PITHART, D., DOSTÁL, T., LANGHAMMER, J., JANSKÝ, M. Význam retence vody v říčních nivách. Daphne ČR, P3K Prague, 2012, s. 141.
MOHL, A. Landschafts- und Gewässerstrukturkartierung an der kroatisch-ungarischen Drau, im Gebiet des geplanten kroatischen Wasserkraftwerkes “Novo Virje”, unter besonderer Berücksichtigung naturschutzrelevanter und gewässerökologischer Fragestellungen. Wien, 1998. Diplomová práce. Universität für Bodenkultur Wien.
PEDERSEN, Morten Lauge, Jens Møller ANDERSEN, Kurt NIELSEN a Marianne LINNEMANN. Restoration of Skjern River and its valley: Project description and general ecological changes in the project area. Ecological Engineering [online]. 2007, vol. 30, issue 2, s. 131-144 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2006.06.009.
PITHART, D., DOSTÁL, T., LANGHAMMER, J., JANSKÝ, M. Význam retence vody v říčních nivách, Daphne ČR, P3K Prague, 2012, 141 s.
PITHART, D. Study of Freshwater Ecosystem Services in Croatia. Study of United Nations development Programme Croatia, 2014, 150 s.
ŠTĚRBA, O. Říční krajina a její ekosystémy. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2008, 391 s.
The Milenium Ecosystem Assesment. [online]. 2005. vyd. [cit. 2015-02-19]. Dostupné z: www.maweb.org/en/index.aspx.

Due to the increasing occurrence of ex­treme hydrological events, water management is forced to develop both adaptive and prevention strategies. Purely technical solutions are often contradictory. Thus re­storing the water cycle must involve restoration of the alluvial and river ecosystems. Three main regulatory ecosystem services – flood and drought protection, and nutrient retention – are discussed in terms of their relevance in water management and dependency on the ecological state of ecosystems. Ecosystems should be used as an effective tool in water and landscape management.