Saranče horská (Miramella alpina) patří mezi glaciální relikty, tedy živočichy osídlující velká území střední Evropy během dob ledových (glaciálů) v pleistocénu. Dnes je však jejich rozšíření většinou sporadické. Tyto druhy jsou přizpůsobeny k životu v extrémních podmínkách a u nás se vyskytují např. v horách nad hranicí lesa, v alpínských ekosystémech. Zde se musejí vypořádat s rychlou proměnlivostí prostředí (teplota nebo vítr) a s omezenou délkou vegetačního období. Saranče horská představuje jediný glaciální relikt ze skupiny rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) žijící v České republice. Vyskytuje se u nás v alpínském bezlesí Hrubého Jeseníku, kde může osídlovat i horské louky a paseky ve smrkových porostech, a dále obývá několik rašelinišť v jižních Čechách (např. Chlum u Třeboně, Vltavský luh – Mrtvý luh). Jde o evropský horský mezotopní druh rozšířený v Py­renejích, Alpách a Karpatech, jenž nachází optimální podmínky pro život v subalpínském a alpínském stupni. K přežívání v podmínkách rašelinišť a horských bezlesých stanovišť od 500 do 2 200 m n. m. se výborně přizpůsobil a využívá hned několik strategií. Kvůli své potravní biologii a výskytu v alpínském bezlesí se saranče horská již několik let využívá při výzkumu vlivu zvýšeného množství oxidu uhličitého na bionomii herbivorního hmyzu v horských ekosystémech. Změny v koncentraci CO2 ve vzduchu vyvolávají totiž rozdíly v kvalitativním i kvantitativním zastoupení prvků a sloučenin v rostlinném těle a ve­dou k odchylné distribuci látek v listech. Herbivorové jsou tudíž těmito změnami prostřednictvím potravy ovlivňováni.

Použitá a citovaná literatura:
APPELT, M. Elements of Population Vulnerability of the Blue-Winged Grasshopper, Oedipoda Caerulscens (Linnaeus, 1758)(Caelifera, Acrididae). Species survival in fragmented landscapes. Springer Netherlands, 1996, s. 320-323.
ASSHOFF, Roman a Stephan HÄTTENSCHWILER. Growth and reproduction of the alpine grasshopper Miramella alpina feeding on CO2-enriched dwarf shrubs at treeline. Oecologia [online]. 2004, vol. 142, issue 2, s. 191-201 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1007/s00442-004-1714-0.
CARRON G. Do alpine acridids have a shortened postembryonic development. Articulata. 1996, vol. 11, s 49-72.
FERREIRA, SORAIA A. a JOÃO VASCONCELLOS-NETO. Host Plants of the Grasshopper Cornops aquaticum (Bruner) (Orthoptera: Acrididae) in the Wetland of Poconé, MT, Brazil. Neotropical Entomology [online]. 2001, vol. 30, issue 4, s. 523-533 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1590/s1519-566x2001000400003
HäGELE, Bernd F. a Martine ROWELL-RAHIER. Dietary mixing in three generalist herbivores: nutrient complementation or toxin dilution?. Oecologia [online]. 1999, vol. 119, issue 4, s. 521-533 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1007/s004420050815.
HAGELE a ROWELL-RAHIER. Choice, performance and heritability of performance of specialist and generalist insect herbivores towards cacalol and seneciphylline, two allelochemicals of Adenostyles alpina (Asteraceae). Journal of Evolutionary Biology [online]. 2000, vol. 13, issue 1, s. 131-142 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1046/j.1420-9101.2000.00145.x.
HARZ, K. (1982) Der Status der Alpenschrecke, Miramella alpina (Koll.) 1833 im Schwarzwald. Articulata . 1982, vol. 19, s. 214-216.
KAROWE, DAVID N. Are legume-feeding herbivores buffered against direct effects of elevated carbon dioxide on host plants? A test with the sulfur butterfly, Colias philodice. Global Change Biology [online]. 2007, vol. 13, issue 10, s. 2045-2051 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2007.01422.x.
KOČÁREK, P., HOLUŠA, J., VIDLIČKA, L. Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Demaptera of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, 2005.
KOČÁREK, P., HOLUŠA, J., VLK, R., MARHOUL, P. Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, 2013.
PATTERSON, Bruce D. Correlation Between Mandibular Morphology and Specific Diet of Some Desert Grassland Acrididae (Orthoptera). American Midland Naturalist [online]. 1984, vol. 111, issue 2 [cit. 2015-02-19]. DOI: 10.2307/2425324.
SERGEEV, M. G. Zoogeographical relations of the northern parts of the Carpathians, the Caucasus and Altai. The faunas and the communities of Orthoptera. Acta zoologica cracoviensia. 1993, vol. 36, s. 45-52.

Miramella alpina is a glacial relict, which occurred in large areas of central Europe during the ice ages in the Quaternary. This montane species lives in subalpine and alpine habitats, and is considered rare in the Czech Republic. Cryptic colouration, adaptation of the tarsi, food preferences and the onthogenetic cycle help the species to survive under extreme conditions. Due to its specific foraging biology it has been used as an excellent model in research on the effects of increased carbon dioxide concentration on the bionomics of herbivo­rous insects in mountain ecosystems.