Do r. 2015, roku provázeného oslavami 125. výročí vzniku Akademie věd,
vstoupila Akademie věd České republiky s novou strategií svého rozvoje a také s novým logem. Text je částí projevu předsedy AV ČR prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., na Akademickém sněmu 16. prosince 2014, v němž seznamuje se základními myšlenkami směřování Akademie věd ve 21. století.

The Czech Academy of Sciences (CAS) ce­lebrates its 125-year anniversary with a new strategy for its future development (consis­ting of 14 research programmes) and also with its new logo. Part of the speech of the CAS President delivered at the 45th Session of the Academy Assembly (16th December 2014) is published with the aim of presen­ting the important ideas behind the Strategy AV21 for the 21st century.