Dlouhou dobu se předpokládalo, že populace obývající určitá území Evropy také tato území na konci doby ledové kolonizovaly jako první. Nové výzkumy však ukázaly, že v některých případech byla první příchozí populace později nahrazena jinou, pocházející z jiného glaciálního refugia. Náš článek ukazuje, že k takovému nahrazení jedné populace druhou došlo při kolonizaci Velké Británie norníkem rudým (Clethrionomys glareolus) a že při tom hrály roli fyziologické adaptace způsobené mutací v hemoglobinu.

Použitá a citovaná literatura:
AVISE, J.C., ARNOLD, J., BALL, R.M., BERMINGHAM, E., LAMB, T., NEIGEL, J.E., REEB C.A., SAUNDERS N.C. Intraspecific phylogeography: the mitochondrial DNA bridge between population genetics and systematics. Annual Review of Ecology and Systematics. 1987, vol. 18, s. 489-522.
COLES, B.J. (1998) Doggerland: a speculative survey. Proceedings of the Prehistoric Society, 64, s. 45–81.
FILIPI, K., MARKOVÁ, S., SEARLE, J. B., KOTLÍK, P. Mitogenomic phylogenetics of the bank vole Clethrionomys glareolus, a model system for studying end-glacial colonization of Europe. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2015, vol. 82, s. 245–257.
HALL, S.J.G. Haemoglobin polymorphism in the Bank vole, Clethrionomys glareolus, in Britain. Journal of Zoology. 1979, vol. 187, s. 153–160.
KOTLÍK, P., DEFFONTAINE, V., MASCHERETTI, S., ZIMA , J., MICHAUX, J.R., SEARLE, J.B. A northern glacial refugium for bank voles (Clethrionomys glareolus). Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2006, vol. 103, s. 14860–14864.
KOTLÍK, P., MARKOVÁ, S., VOJTEK, L., STRATIL, A., ŠLECHTA, V., HYRŠL, P., SEARLE, J. B. Adaptive phylogeography: functional divergence between haemoglobins derived from different glacial refugia in the bank vole. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2014, vol. 281.
SEARLE, J.B., KOTLÍK, P., RAMBAU, R.V., MARKOVÁ, S., HERMAN, J.S., MCDEVITT, A.D. The Celtic fringe of Britain: insights from small mammal phylogeography. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2009, vol. 276, s. 4287–4294.
SPINNEY, L. The lost world. Nature. 2008, vol. 454, s. 151–153.
STORZ, J.F., RUNCK, A.M., SABATINO, S.J., KELLY, J.K., FERRAND, N., MORIYAMA, H., WEBER, R.E., FAGO, A. Evolutionary and functional insights into the mechanism underlying high-altitude adaptation of deer mouse hemoglobin. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 2009, vol. 106, s. 14450–14455.

It has long been assumed that the populations that first colonized particular empty territory after the last ice age have remained there until the present day. However, recent findings in small mammals suggest that replacements involving a population from one glacial refugium at the cost of a popula­tion from another refugium may have been a not infrequent event. The article demonstrates that such population replacement took place during post-glacial colonization of Great Britain by the Bank Vole (Clethrio­nomys glareolus) and that physiological differences conferred by haemoglobin have probably played a role in this process.