Článek shrnuje současné názory na vnitrodruhové genetické rozrůznění
a taxonomii zmije obecné (Vipera berus). Zvláštní pozornost je věnována genetické příslušnosti populací českých zmijí.

Použitá a citovaná literatura:
FRIC, Z.F. a J. MORAVEC. Vipera berus (Linnaeus, 1758) – zmije obecná. In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi – Reptilia. Praha: Academia, 2015, 531 s.
GVOŽDÍK, V. Vipera berus (Linnaeus, 1758) – zmije obecná: Genetická data. In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi – Reptilia. Praha: Academia, 2015, 531 s.
GVOŽDÍK, V., D. JANDZÍK, B. CORDOS, I. REHÁK, P. KOTLÍK. A mitochondrial DNA phylogeny of the endangered vipers of the Vipera ursinii complex. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2012, vol. 62, s. 1019–1024.
JOGER, U., U. FRITZ, D. GUICKING, S. KALYABINA-HAUF, Z. T. NAGY, M. WINK. Pgylogeography of western Palearctic reptiles – Spatial and temporal speciation patterns. Zoologischer Anzeiger. 2007, vol. 246, s. 293–313.
KALYABINA-HAUF, S., S. SCHWEIGER, U. JOGER, W. MAYER, N. ORLOV, M. WINK, Phylogeny and systematics of adders (Vipera berus complex). In: Joger, U., Wollesen, R. (eds.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Kreutzotter (Vipera berus [Linnaeus, 1758]). 2004, Mertensiella, vol. 15, 309 s.
KINDLER, C., W. BÖHME, C. CORTI, V. GVOŽDÍK, D. JABLONSKI, D. JANDZIK, M. METALLINOU, P. ŠIROKÝ, U. FRITZ. Mitochondrial phylogeography, contact zones and taxonomy of grass snakes (Natrix natrix, N. megalocephala). Zoologica Scripta. 2013, vol. 42, s. 458–472.
MORAVEC, J. Taxonomický výzkum plazů českých zemí. In: Moravec, J. (ed.): Fauna ČR, Plazi – Reptilia. Praha: Academia, 2015, 531 s.
SCHMIDT, F. W.: Ueber die Böhmischen Schlangenarten. Abhandlungen der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1789, vol. 4, s. 81–106.
URSENBACHER, S., M. CARLSSON, V. HELFERTEGEL, H. STROM, L. FUMAGALLI. Phylogeography and Pleistocene refugia of the adder (Vipera berus) as inferred from mitochondrial DNA sequence data. Molecular Ecology. 2006, vol. 15, s. 3425–3437.

This article summarizes contemporary knowledge of the intraspecific genetic differentiation and taxonomy of the Common Adder (Vipera berus). Special attention is paid to the genetic status of the Czech adders.