Epifytické lišejníky jakožto citlivé bioindikátory rychle reagují na změny
v životním prostředí, zvláště na znečištění ovzduší. V období kyselých dešťů došlo v ČR k zásadní proměně epifytických společenstev. Existují však místa, která byla ovlivněna jen v menší míře a doposud zde přežívají vzácné druhy. Takové lokality můžeme považovat za novodobá refugia.

Použitá a citovaná literatura:
MALÍČEK, J., ČERNAJOVÁ, I., SYROVÁTKOVÁ, L. Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí. Muzeum a současnost. 2011, vol. 26, s 3–12.
STEINOVÁ, J., BOUDA, B., HALDA, J. P., KUKWA, M., MALÍČEK, J., MÜLLER, A., PALICE, Z., PEKSA,O., SCHIEFELBEIN, U., SVOBODA, D., SYROVÁTKOVÁ, L., ŠOUN, J., UHLÍK, P., VONDRÁK, J. Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains: April 2009. Bryonora: 2013, vol. 51, s .1–14.
VONDRÁK, J., LIŠKA, J. Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia. 2010, vol. 65, s. 595–602.

Epiphytic lichens as sensitive bioindicators reflect changes in the environment (e.g. air pollution) very quickly. Acid rains occurring in the second half of the 20th century have considerably affected the epiphytic biota of the Czech Republic. However, there are several places, which have been less influenced and where rare lichens still survive. We consider such places to serve as recent refugia.