Zoo Brno chová kočky pouštní (Felis margarita) od roku 1998. Celkem bylo dovezeno 6 zvířat (3, 3). První úspěšný odchov dvou samců a dvou samic za trvalé přítomnosti kocoura se podařil v roce 2000. Další odchovy následovaly až v letech 2009 – 14, kdy se v 6 vrzích narodilo celkem 17 mláďat (10, 3, 4), z nichž bylo odchováno 10 (8, 2). Úspěšnost z těchto zaznamenaných vrhů tak dosahuje 59 %.

Použitá a citovaná literatura:
ABBADI, M. Israeľs exklusive feline : sand cats. Cat News. 1992, vol. 18, s. 15–16.
BRETON, G. Sand cat (Felis margarita) international Studbook Volume XXI. France: Le Parc des Felins, 2013.
EAZA Yearbook 2007/2008 (Felid TAG)
GOODMAN, S. M. a I. HELMY. The sand cat Felis margarita Loche, 1858 in Egypt. Mammalia. 1986, vol. 50, s. 120–123.
KOWALSI, K. a B. RZEBIK – KOWALSKA. Mammals of Algeria. Wroclaw – Warszawa – Krakow: Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991.
LUDWIG C. a W. LUDWIG. Der Einfluss der Zooumwellt auf das Pflegeverhalten von Kleinkatzen. Zool. Gart. N.F. 1999, VOL. 69, s. 255–274
SAUSMAN, K. A. Sand cat, Felis margarita, International Studbook. The Living Desert, 1991.
SCHEFFEL, W. a H. HEMMER. Notizen zur Haltung und Zucht der Sandkatze (Felis margarita Loche 1858). Zool. Gart. N.F. 1974, vol. 44, s. 338–348

Brno Zoo has been breeding the Sand Cat (Felis margarita) since 1998. A total of 6 in­dividuals (3 males, 3 females) have been imported. The first successful breeding in­volved two males and two females with the constant presence of a male cat in 2000. Other breeding followed so that in 2009–14 there were 6 litters with a total of 17 young (10, 3, and four of unknown gender), of which 10 were raised (8, 2). Hence the success rate of these litters reaches 59 %.