Použitá a citovaná literatura:
Blum W. E. H. (2007): Bodenkunde in Stichworten. 6. bearbeitete Auflage. – Borntraeger. Berlin.
Hruška J. & Cienciala E. (2005): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. – Ministerstvo životního prostředí, Praha.
Janeček M. a kol. (2012): Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. – ČZU Praha.
Lhotský J. (2000): Zhutňování půd a opatření proti němu. Studijní informace ÚZPI. – Rostlinná výroba 7: 1–61.
Parsons A. J., Wainwright J., Powell D. M., Kaduk J., Brazier R. E. (2004): A Conceptual Model for Determining Soil Erosion by Water. – Earth surf. Process. Landforms 29, 1293–1302.
Středová H., Středa T. & Rožnovský J. (2013): Long-term comparison of climatological variables used for agricultural land appraisement. – Contributions to Geophysics and Geodesy 43: 179–195.
Vopravil J. a kol. (2010): Půda a její hodnocení v ČR. – VÚMOP, v. v. i., Praha.
Wischmeier W. H. & Smith D. D. (1978): Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. – Agr. Handbook, 537, US Dept. of Agriculture, Washington.