Charakter krajiny je v oblasti centrálních Apenin již na první pohled výrazně různorodý. Dynamicky formovaný reliéf pokrývá pestrá mozaika vegetačních typů. Zdejší lesy jsou od dávných dob obhospodařované pařezinovým způsobem, což je typ managementu, který byl na území bývalého Československa běžný až do minulého století. Typicky šlo o dubové a dubohabrové lesy, jejichž biodiverzita dlouhodbě klesá. Návštěva a studium lesů centrálních Apenin poskytuje hodnotné souvislosti pro řešení problému klesající druhové diverzity v někdejších pařezinách střední Evropy.

Citovaná literatura:
BARTHA, S., A. MEROLLI, G. CAMPETELLA, R. CANULLO. Changes of vascular plant diversity along a chronosequence of beech coppice stands, central Apennines, Italy. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology. 2008, vol. 142(3), s. 572–583.

The landscape of the central Apennines is markedly diverse. Dynamically formed re­lief is covered by a mosaic of different vegetation types. For centuries, local forests are managed as coppices – type of management common in former Czechoslovakia up to last century. Biodiversity of these oak and oak-hornbeam forests gradually declines due to the abandonment of coppicing. Thus, a visit to the central Apennines and study of their forests provide a valuable insight into the problem of species diversity decline in the former coppices of Central Europe.