Článek přináší přehled druhů rodu chrpa (Centaurea) rostoucích v České republice. Uvedeny jsou všechny druhy a kříženci a jejich geografické rozšíření a stanovištní nároky, zvláštní důraz je kladen na taxonomické novinky (nově rozpoznané taxony) nebo taxony z území dosud neuváděné.

Použitá a citovaná literatura:
BAKELS, C. The early history of Cornflower (Centaurea cyanus L.) in the Netherlands. Acta Palaeobotanica. 2012, vol. 52, s. 25–31.
ČULÍKOVÁ, V. Rostlinné makrozbytky z pravěkých a raně středověkých antropogenních sedimentů v Lovosicích. Archeologické rozhledy. 2008, vol. 60, str. 61–74.
DANIHELKA, J., J. CHRTEK, Z. KAPLAN. Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia. 2012, vol. 84, s. 647–811.
FISCHER, M. A., W. ADLER, K. OSWALD. Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Ed. 3. Linz: Land Oberösterreich & Biologiezentrum der OÖ Landesmuseen, 2008.
JÄGER, E. J. Rothmaler, Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband. Ed. 20. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2011.
KOUTECKÝ, P. Morphological and ploidy level variation of Centaurea phrygia agg. (Asteraceae) in the Czech Republic, Slovakia and Ukraine. Folia Geobotanica. 2007, vol. 42, s. 77–102.
KOUTECKÝ, P., J. ŠTĚPÁNEK, T. BAĎUROVÁ. Differentiation between diploid and tetraploid Centaurea phrygia: mating barriers, morphology and geographic distribution. Preslia. 2012, vol. 84, s. 1–32.
KOUTECKÝ, P. A diploid drop in the tetraploid ocean: hybridization and longterm survival of a singular population of Centaurea weldeniana Rchb. (Asteraceae), a taxon new to Austria. Plant Systematics and Evolution. 2012, vol. 298, s. 1349–1360.
KUBÁT, K., L. HROUDA, J. CHRTEK, Z. KAPLAN, J. KIRSCHNER, J. ŠTĚPÁNEK. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002.
MRÁZ, P., R. S. BOURCHIER, U. A. TREIER, U. SCHAFFNER, H. MÜLLER-SCHÄRER. Polyploidy in phenotypic space and invasion context: a morphometric study of Centaurea stoebe s.l. International Journal of Plant Sciences. 2011, vol. 172, s. 386–402.
MRÁZ, P., S. ŠPANIEL, A. KELLER, G. BOWMANN, A. FARKAS, B. ŠINGLIAROVÁ, R. P. ROHR, O. BROENNIMANN, H. MÜLLER-SCHÄRER. Anthropogenic disturbance as a driver of microspatial and microhabitat segregation of cytotypes of Centaurea stoebe and cytotype interactions in secondary contact zones. Annals of Botany. 2012, vol. 110, s. 615–627.
OLŠAVSKÁ, K., M. PERNÝ, J. KUČERA, I. HODÁLOVÁ: Biosystematic study of the Cyanus triumfetti group in Central Europe. Preslia . 2011, vol. 83, s. 59–98.
OTISKOVÁ, V., T. KOUTECKÝ, F. KOLÁŘ, P. KOUTECKÝ. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. Preslia. 2014, vol. 86, s. 67–80.
ŠTĚPÁNEK, J. a P. KOUTECKÝ. Centaurea L. In: SLAVÍK, B. a J. ŠTĚPÁNKOVÁ. Květena České republiky. Praha: Academia, 2004, s. 426–449.

This paper presents an overview of the genus Centaurea in the Czech Republic. All species and hybrids reported from the country are listed, their geographic distribu­tion and habitat requirements are discussed. Taxonomic novelties (recently recognized taxa) and taxa not hitherto reported from the Czech Republic are discussed in detail.