Na hustě osídleném ostrově Srí Lanka se zachovalo necelých 5 % primárních deštných lesů. Část z nich je chráněna v biosférické rezervaci Sinharaja na jihozápadě země. Vysoký stupeň endemismu je typický pro flóru i faunu rezervace. Různorodé rostlinné formace, které se plynule mění od nížin až po submontánní stupeň, představují refugium pro mnohé vzácné
a ohrožené druhy živočichů - více než 50 % z nich je endemických. Protože
o toto chráněné území projevuje zájem stále větší počet turistů, lze předpokládat, že nebude v budoucnu ohroženo exploatací a bude i nadále spravováno podle nejnovějších poznatků ekologů. I proto je pro návštěvníky zpřístupněna jen nepatrná část rezervace.

Only 5 % of primary rainforests have been preserved on the densely populated island of Sri Lanka. Some rainforests are preserved within the biosphere reserve Sinharaja in the southwest of the country, with a high degree of flora and fauna endemism. Various plant formations, changing from lowlands up to the submontaneous level, provide a refuge for rare and endangered species of animals (more than 50 % endemic). Due to rising tourism, the area likely will not be much exploited and will be managed according to the latest ecological knowledge.