Šplhalka keřová (Anyphaena accentuata) je jedním z mála evropských zástupců čeledi Anyphaenidae. Jde o středně velkého pavouka s charakteristickou kresbou na hřbetě zadečku. Vyskytuje se na keřích a stromech, kde pátrá po své kořisti. Samci provozují neobvyklé námluvy: svými makadly a prvním párem nohou bubnují na úkryt samice a zároveň vibrují svým zadečkem, čímž vyluzují bzučivý zvuk. Šplhalka keřová se vyskytuje v teplomilných listnatých lesích, především v nižších polohách.

The species Anyphaena accentuata, one of the few European representatives of the Anyphaenidae family, occur mainly in deciduous forests, in lowland areas. This me­dium-size spider with a characteristic co­lour pattern on the dorsal side of abdomen climbs bush and tree vegetation where it searches for its prey. The males exhibit an unusual mating behaviour. They drum with the pedipalps and the first pair of legs on the female’s retreat, simultaneously vibrating their abdomen, creating a buzzing noise.