Retroviry jsou RNA viry, které se replikují v hostitelské buňce. Využívají enzymu reverzní transkriptázy, která přepisuje jejich RNA do DNA. Tato DNA je pak enzymem integrázou začleňována do hostitelského genomu. Pokud dojde k integraci retroviru v germinální linii, může se tento retrovirus stát součástí lidského genomu. V lidském genomu tyto retrovirové elementy (Human Endogenous Retroviruses = HERVs) tvoří až 8 % DNA. Donedávna se vědci domnívali, že HERVy jsou neaktivní, tzn. neinfikují další buňky. Během evoluce byly mnohokrát mutovány a pozbyly schopnosti genové exprese. Převažoval také názor, že HERVy nejsou ani trankribovány - nejsou přepisovány do mRNA. Ze současných výzkumů však vyplývá, že HERVy jsou hojně přepisovány v mnoha různých tkáních lidského těla. Někdy mohou z této mRNA dokonce vznikat krátké peptidy, které pak mohou buňku ovlivňovat. Jak rozsáhlý je význam transkripce, je nyní předmětem dalších zkoumání.

A retrovirus is an RNA virus using its own reverse transcriptase and integrase to produ­ce DNA from its genome and incorporate it into the host’s genome. When a retrovirus is integrated in a germ line, it can become a part of the host genome. In human genome these elements occupy about 8 % of DNA and are called human endogenous retroviruses (HERVs). During evolution they mutated and lost their function to infect other cells. They were considered inactive (not expressed), however, transcription of HERVs in many different tissues in most human cells has recently been proved.