Retroviry jsou jednoduché RNA viry, které se vyznačují schopností přepsat svou RNA do dvouřetězcové DNA a tu stabilně začlenit do genetické informace hostitelské buňky. Tato jejich vlastnost stojí za latencí viru HIV, která v současnosti představuje hlavní překážku v úspěšné léčbě HIV pozitivních pacientů. Na druhou stranu lze této jejich vlastnosti využít pro přenos genetické informace za účelem léčby četných chorob s využitím přístupů genové terapie. Pro tyto účely je však potřeba retroviry vybavit sekvencemi, které zajistí jejich stabilní aktivitu a ochrání je před umlčením.

Retroviruses are simple RNA viruses, which exhibit an ability to convert their RNA to double-stranded DNA and introduce it into the host cell genome. This ability stands be­hind the HIV latency phenomenon – a ma­jor obstacle to successful therapy. On the other hand, this capability can be utilized for the transfer of genetic information in order to cure various diseases using gene therapy approaches. To achieve successful therapy, the retroviruses need to be equipped with sequences protecting them from si­lencing, thus stabilizing their activity.