Vlha pestrá (Merops apiaster) je teplomilný ptačí druh uzpůsobený k lovu hmyzu. Proto patří k obyvatelům převážně subtropických a tropických oblastí, ale v opakovaných vlnách osídlovala i různá místa střední Evropy. Postupná expanze druhu probíhá i v České republice. Článek popisuje možnosti podpory hnízdění vlhy pestré na příkladu mokřadu Betlém na jižní Moravě.

Merops apiaster is a termophilic insectivorous bird species. Hence it primarily in­habits subtropical and tropical regions, but it has also repeatedly settled in various Central European sites. The species is also gradually expanding in the Czech Republic. This article describes the possibility of supporting bee-eater nesting based on the example of the Betlém wetlands in southern Moravia.