Citovaná a použitá literatura:

Červený, S.: Půdoznalství. I. L. Kober, Praha 1881.
Friedrich, A.: Kulturtechnischer Wasserbau – Handbuch für Studierende und Praktiker. Allgemeine Bodenmelioratislehre. P. Parey, Berlin 1912.
Hradil, R. (editor): Půda zdravá, živá, úrodná. Fabula a Bioinstitut, Olomouc a Hranice 2015.
Jansa, F. a kol.: Sadovnictví. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1961.
Kavka, B. a kol.: Krajinářské sadovnictví. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1970.
Kol.: Alternative agriculture. National Academy Press, Washington 1989.
Solnař, O.: Pohyb vody v půdě a působení drenáží. Ministerstvo zemědělství, Praha 1927.
Šmíd, A. A.: Zevrubné naučení o půdě, jejím vzdělávání a hnojení. I. L. Kober, Praha 1866.
Tarouca, E. S.: Unsere Freiland-Laubgehölze, Anzucht, Pflege und Verwendung aller Bekannten in Mitteleuropa im freien kulturfähigen Laubgehölze. F. Tempsky/G. Freytag, Wien/Leipzig 1913.
Vašků, Z.: Půda je naším největším bohatstvím. Vesmír 83, 2004/12, 684–690.
Vašků, Z.: Hydrologické armatury zemědělské krajiny. Zborník referátov zo IV. pödoznaleckých dní v SROV. Societas pedologica Slovaca, Bratislava 2005, pp. 380–389.
Vašků, Z.: Základní druhy průzkumů pro krajinné inženýrství, využití a ochranu krajiny. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2012.
Vašků, Z.: Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek. Vesmír 92, 2013/12, 696–699.