V tomto článku je nastíněn základní úvod do problematiky biotransformace a jejich možných negativních důsledků. V textu jsou popsány tři fáze biotransformace a u každé z nich případ, se kterým se čtenář ve svém životě může setkat. Dále je zde jednoduchým způsobem vysvětlena nomenklatura biotransformačních enzymů a transportérů a článek tak celkově poskytuje základní povědomí o komplexnosti biotransformace.

Použitá a citovaná literatura:
Niemi M., Backman J. T., Kajosaari L. I., Leathart J. B., Neuvonen M., Daly A. K., Eichelbaum M., Kivistö K. T., Neuvonen P. J. (2005): Polymorphic organic anion transporting polypeptide 1B1 is a major determinant of repaglinide pharmacokinetics. Clin Pharmacol Ther. 77:468-78.
Eissing T., Lippert J., Willmann S. (2012): Pharmacogenomics of Codeine, Morphine and M6G: Model-Based Analysis of the Influence of CYP2D6 Activity, UGT2B7 Activity, Renal Impairment and CYP3A4 Inhibition. Mol Diagn Ther. 1;16:43-53
Moore L. B., Goodwin B., Jones S. A., Wisely G. B., Serabjit-Singh C. J., Willson T. M., Collins J. L., Kliewer S. A. (2000): St. John’s wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor. Proc Natl Acad Sci U S A. 97:7500-2.

This article outlines a basic introduction to the topic of biotransformation and its possible negative consequences. The text describes three phases of biotransformation and each is presented in an example which the reader may encounter in everyday life. Furthermore, in a simple way, the nomenclature of biotransformation enzymes and transporters is explained and thus the paper provides a basic understanding of the complexity of biotransformation.