Pohlavní rozmnožování je jednou z největších evolučních záhad. Mezi eukaryotickými organismy je široce rozšířené navzdory zásadním nevýhodám. V prvním díle článku se autor zaměřuje na úvod do tohoto paradoxu a prezentuje dříve navržená vysvětlení z okruhu genetických a ekologických teorií pohlavního rozmnožování. Připravuje si tak půdu pro obecnější vysvětlení vyplývající z teorie zamrzlé plasticity v druhém díle seriálu.

Použitá a citovaná literatura:
Williams, G. C. (1975): Sex and evolution. Princeton University Press, Princeton, NJ. str. 15–61.
Maynard Smith, J. (1978): The evolution of sex. Cambridge University Press, Cambridge, New York., str. 99–108.
Bell, G. (1982): The masterpiece of nature: the evolution and genetics of sexuality. 635 p. p. Croom Helm, London. str. 127–142.
Flegr, J. (2005): Evoluční biologie. Academia, Praha.

Sexual reproduction is one of the major evolutionary enigmas. It is widely distributed among eukaryotic organisms despite its essential disadvantages. In the first part of his article the author focuses on the introduction to this paradox and a presentation of the earlier explanations postulated by the genetic and ecological theories of sexual reproduction. He thus sets the stage for a more general explanation arising from the frozen plasticity theory in the second part.