V roce 2010 byl v České republice poprvé zaznamenán výskyt pilatky azalkové (Nematus lipovskyi), jejichž housenice způsobují holožíry na měkkolistých pěnišnících. Druh byl již zaznamenán na více než 60 lokalitách především v Praze a ve středních Čechách, příčemž jde o první zaznamenaný výskyt druhu mimo území USA. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byli poprvé odchyceni samci tohoto druhu.

Použitá a citovaná literatura:
KAPITOLA P. & PEKÁRKOVÁ J. 2013: Sawfly Nematus lipovskyi (Hymenoptera: Tenthredinididae). Pest Risk Analysis, vesion 1, December 2013. 16 pp. dostupné z: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/an-rizik/analyzy-rizik-v-cr/.
KMENT P. 2010: Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. Živa 2010(1): 30-31
LINDQVIST E. 1974: Taxonomische Bemerkungen über einige Blattwespen II (Hymenoptera, Symphyta). — Not. Entomol., 54: 17-22.
MACEK J. & ŠÍPEK P. 2015: Azalea sawfly (Nematus lipovskyi) (Hymenoptera: Tenthredinidae), a new invasive species in Europe. – Eur. J. Entomol. 112: 180-186
RENCOVÁ E. 2013: Rhododendron luteum Sweet. Botany.cz, 2007–2012 dostupné z: http://botany.cz/cs/rhododendron-luteum. Accessed 3 December 2013.
RESNER V. 2005: Evropské pěnišníky. — Živa 2005(4): 157–158
SMITH D.R. 1974: Azalea sawflies and a new species of Nematus Panzer (Hymenoptera: Symphyta). — Proc. Entomol. Soc. Wash. 76: 204–207.

The Azalea sawfly (Nematus lipovskyi), previously known from the eastern states of the USA, was first recorded in the Czech Republic. Since the discovery of the species in 2010 in the botanical garden of Charles University in Prague, more than 60 localities of Nematus lipovskyi have been confirmed, mostly from Prague and Central Bohemia. Males of the species were found for the first time since the description of the species.