Ve střední Evropě se vyskytují čtyři druhy kamyšníků (Bolboschoenus), které byli dříve považovány za jediný široce definovaný druh kamyšník přímořský (B. maritimus). Současná klasifikace spočívá v morfologii květenství a hlavně tvaru a anatomii nažek. Kamyšník širokoplodý (B. laticarpus) je na základě jeho přechodných znaků, chromozomového počtu a ekologie považován za hybridní druh. Taxonomická klasifikace středoevropských kamyšníků byla ověřena molekulární analýzou a rovněž se potvrdil i hybridní původ kamyšníku širokoplodého, jehož rodiče jsou kamyšník vrcholičnatý (B. yagara) a kamyšník polní (B. planiculmis).

Použitá a citovaná literatura:
Browning J, Gordon–Gray KD (2000) Patterns of fruit morphology in Bolboschoenus (Cyperaceae) and their global distribution. S African J Bot 66:63–71
Ducháček M (2002) Variabilita a rozšíření taxonů rodu Bolboschoenus (L.) Palla (kamyšník) v ČR. – Ms., 143 p. [Dipl. pr.; depon. in: Knihovna kat. bot. PřF UK, Praha]
Grulich V (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631–645.
Hroudová Z, Hrivnák R, Zákravský P, Marhold K (2014) Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku. [Identification key of Bolboschoenus species (Cyperaceae) and their occurence in Slovakia]. – In: Bull Slov Bot Spoločn, roč. 36, 2: 187–204
Hroudová Z, Zákravský P, Flegrová M (2014) The tolerance to salinity and nutrient supply in four European Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis and B. yagara) affects their vulnerability or expansiveness. Aquatic Botany 112:66–75
Hroudová Z, Zákravský P, Ducháček M, Marhold K (2007) Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. Ann Bot Fenn 44:81–102
Hroudová Z (2002) 2. Bolboschoenus Palla — kamyšník.— In: Kubát K, Hrouda L, Chrtek J jun, Kaplan Z, Kirschner J, Štěpánek J (eds.) Klíč ke květeně České republiky: pp794–795. Academia, Praha.
Hroudová Z, Zákravský P, Frantík T (1999) Ecological differentiation of Central European Bolboschoenus taxa and their relationship to plant communities. Folia Geobot 34:77–96
Hroudová Z, Frantík T, Zákravský P (1998a) The differentiation of subspecies in Bolboschoenus maritimus based on the inflorescence structure. Preslia 70:135–154
Hroudová Z, Moravcová L, Zákravský P (1998b) Differentiation of the Central European
Bolboschoenus taxa based on fruit shape and anatomy. Thaiszia 8:91–109
Hroudová Z, Moravcová L, Zákravský P (1997) Effect of anatomical structure on the buoyancy of achenes of two subspecies of Bolboschoenus maritimus. Folia Geobot Phytotax 32:377–390
Jarolímová V, Hroudová Z (1998) Chromosome numbers within the genus Bolboschoenus in Central Europe. Folia Geobot 33:415–428
Kurkin K A (1976) Sistemnyje issledovanija dinamiki lugov. – Nauka, Leningrad.
Marhold K, Hroudová Z, Ducháček M, Zákravský P (2004) The Bolboschoenus maritimus group (Cyperaceae), in Central Europe, including B. laticarpus. Spec nova. Phyton (Horn) 44:1–21
Nataljin N B (1973) Risovodstvo. – Moskva.
Zákravský P, Hroudová Z (1996) Growth response of Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus and B. maritimus subsp. compactus to different trophic conditions. Hydrobiologia 340:31–35

Four taxa of the genus Bolboschoenus (Cyperaceae), formerly included in the broadly conceived species B. maritimus are distributed in Central Europe. Their current determination is based on the morphological characters of the inflorescence and especially the shape and anatomy of achenes. On the basis of intermediate morphology, chromosome numbers and ecological amplitude, B. laticarpus has been supposed to be a hybridogenous taxon. Taxonomical classification of Central European Bolboschoenus species was verified by genetic analyses and hybrid origin of B. laticarpus was verified, with the parentage B. yagara × B. planiculmis.