Perloočky rodu Daphnia jsou intenzivně studovaní vodní bezobratlí. Proto byl pro nás velkým překvapením objev pro vědu nového druhu tohoto rodu v tůni na Kokořínsku. Druh byl pojmenován po významném českém hydrobiologovi Jaroslavu Hrbáčkovi, ale jeho jméno odkazuje i na hrbatý tvar těla. Jeho doposud známé lokality jsou pouze v Čechách a na Slovensku.

Citovaná a použitá literatura:
FLÖSSNER, D. Die Haplopoda und Cladocera (ohne Bosminidae) Mitteleuropas. Leiden: Backhuys Publishers, 2000. 428 s.
HELLICH, B. Perloočky země České. Arch. pro přírodov. výzk. Čech. 1878, 3(4), s. 1–130.
JURAČKA, P., LAFORSCH, C., PETRUSEK, A. Neckteeth formation in two species of the Daphnia curvirostris complex. Journal of Limnology. 2011, 70(2), s. 359–368.
JURAČKA, P. J., KOŘÍNEK, V., PETRUSEK, A. A new Central European species of the Daphnia curvirostris complex, Daphnia hrbaceki sp. nov. (Cladocera, Anomopoda, Daphniidae). Zootaxa. 2010, 2718, s. 1–22.
ŠRÁMEK-HUŠEK, R. Cladocera - Perloočky. In: ŠRÁMEK-HUŠEK R. (ed.): Fauna ČSSR. Díl. 16. Praha: Academia, 1962. s. 174–410.

Species of water fleas that belong to the genus Daphnia have been used intensively in studies as “model organisms”. The discovery of a new Daphnia species in a pool in Central Bohemia was, therefore, a surprise. All known localities of this species, which we named after the prominent Czech hydrobiologist Jaroslav Hrbáček, are restricted to Czechia and Slovakia.