Článek shrnuje současné znalosti o taxonomickém postavení, rozšíření a ekologii žížaly Allolobophora hrabei a o jejím vlivu na stepní ekosystémy. A. hrabei dnes chybí na většině lokalit, kde se historicky vyskytovala a je nutno ji považovat za ohrožený druh. Na místech s dostatečně velkou populací může významně ovlivňovat půdní vlastnosti i společenstva ostatních půdních organismů.

Citovaná a použitá literatura:
BRIONES, M. J. I., MORÁN, P., POSADA, D., Are the sexual, somatic and genetic characters enough to solve nomenclatural problems in lumbricid taxonomy? Soil Biol. Biochem. 2009, 41, 2257-2271.
ČERNOSVITOV, L. Monografie československých dešťovek. Arch. přírodov. výzkum Čech. 1935, 19, s 1–86.
CSUZDI, C., ZICSI, A. Earthworms of Hungary (Annelida: Oligochaeta, Lumbricidae). Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2003.
CSUZDI, C., POP, V. V., POP, A. A. The earthworm fauna of the Carpathian Basin with new records and description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae). Zool. Anz. 2011, 250, s. 2-18.
DECAENS, T., PORCO, D., ROUGERIE, R., BROWN, G. G., JAMES, S. W. Potential of DNA barcoding for earthworm research in taxonomy and ecology. Appl. Soil Ecol. 2013, 65, s. 35–42.
JIROUT, J., PIŽL, V. Effects of the endemic earthworm Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935) on soil microbial communities of steppe grasslands. Soil Biol. Biochem. 2014, 76, s. s. 249-256.
PIŽL, V. Žížaly České republiky. Sborník přírod. klubu v Uherském Hradišti. 2002, Suppl. 9, 1–155.
POP, V., Zur Phylogenie und Systematik der Lumbricidaen. Zool. Jahrb. Syst. 1941, 74, s. 487–522.
ZAJONC, I. Dážďovky (Oligochaeta, Lumbricidae) Slovenska. Biol. Práce. 1981, 27, s. 1–133.
ZICSI, A. Neubeschreibung des Lumbriciden Allolobophora hrabei (Černosvitov, 1935). Opusc. Zool. Budapest. 1964, 5, s. 119–123.
ZICSI, A. Die Regenwürmer Österreichs (Oligochaeta: Lumbricidae) mit Bestimmungstabellen der Arten. Verh. Zool. Bot. Ges. Österreichs. 1994, 131, s. 47–74.
ZICSI, A., SLAVECZ, K., CSUZDI, C. Leaf litter acceptance and cast deposition by peregrine and endemic European lumbricids (Oligochaeta: Lumbricidae). Pedobiologia. 2011, 54, s. 145–152.

This contribution summarizes current knowledge about the taxonomic position, distribution and ecology of the earthworm Allolobophora hrabei and its role in fragile fragments of central European steppe ecosystems. Nowadays, A. hrabei should be classified endangered as it is absent at most of its historical sites. Nevertheless, it may significantly affect both soil parameters and other soil organisms at the sites inhabited by larger populations.