Předkládaný článek přináší stručný průřez problematiky studia taxonomie štírů rodu Euscorpius. Evropským štírům byla věnována pozornost již od poloviny 18. století. Po bezmála 250 letech zkoumání se tento rod stále nedočkal vyřešení otázky své komplikované taxonomie. Zdá se ovšem, že současné studie kombinující morfologické, genetické a cytogenetické znaky mohou být klíčem pro odhalení skutečné druhové diverzity.

Citovaná a použitá literatura:
FET, V. Scorpions of Europe. Acta Zoologica Bulgarica. 2010, 62, s. 3-12.
GANTENBEIN, B., FET, V., BARKER, M. & SCHOLL, R. Nuclear and mitochondrial markers reveal the existence of two parapatric scorpion species in the Alps: Euscorpius germanus (C.L. Koch, 1837) and E. alpha Caporiacco, 1950 stat. nov. (Euscorpiidae). Revue Suisse de Zoologie. 2000, 107, s. 843–869.
KOVAŘÍK, F. Štíři. Jihlava: Madagaskar, 1998. 176 s.
POLIS, G. A. (ed.) The Biology of Scorpions. Stanford: Stanford University Press, 1990.
REIN, J. O. The Scorpion Files. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2015. Dostupné z: http://www.ntnu.no/ub/scorpion-files.
SCHNEIDER, M. C., MATTOS, V.F., CELLA, D. M. The scorpion cytogenetic database. 2015. Dostupné z: www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpiondatabase.

This article briefly summarizes the last two and a half centuries of taxonomic research into the European genus of scorpions commonly known as small wood scorpions (Euscorpius). Despite the fact that taxonomists have been focusing on this genus since the mid-18th century, their taxonomy is not yet sufficiently resolved. However, present studies seem to be on the right track, and looking into a combination of morphological, genetic and cytogenetic features may hold the key to revealing the true diversity of the species.