Pokles kyselé atmosférické depozice od 90. let minulého století a rovněž postupné oteplování klimatu bylo prokazatelně doloženo i pro horské ekosystémy v nejvyšších slovenských pohořích. Výzkumy epigeické aktivity mnohonožek (Diplopoda) v letech 1992–1993, 1997–1998, 2007–2008 a pokračující sledování v současnosti svědčí o rozmanitosti společenstev těchto půdních bezobratlých včetně přítomnosti řady karpatských endemitů v závislosti na odlišném geologickém podloží (žula a vápenec) a typu vegetace. Pozorovaný ústup chladnomilných endemitů i nárůst podílu eurytopních adaptabilních druhů lze dávat do souvislosti s probíhajícími změnami v chemismu půd i změnami klimatu.

Citovaná a použitá literatura:
CAMARERO, L., ROGORA M., MOSELLO, R., ANDERSON, J., BARBIERI, A., BOTEV, I., KERNAN, M., KOPÁČEK, J., KORHOLA, A., LOTTER, A., MURI, G., POSTOLACHE, C., STUCHLÍK, E., THIES, H., WRIGHT, R. F. Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes. Freshwater Biology. 2009, 54, s. 2452–2469
EVANS, C. D., CULLEN, J. M., ALEWELL, C., KOPÁČEK, K., MARCHETTO, A., MOLDAN, F., PRECHTEL, A., ROGORA, M., VESELÝ, J., WRIGHT, R. F. Recovery from acidification in European surface waters. Hydrology and Earth System Sciences. 2001, 5, s. 283–297
KOPÁČEK, J., HARDEKOPF, D., MAJER, M., PŠENÁKOVÁ, P., STUCHLÍK, E., VESELÝ, J. Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland. Journal of Limnology. 2004, 63, s. 143–156
KOPÁČEK, J., KAŇA, J., ŠANTRŮČKOVÁ H., PICEK, T., STUCHLÍK, E. Chemical and biochemical characteristics of alpine soils in the Tatra Mountains and their correlation with lake water quality. Water Air Soil Pollution. 2004, vol. 153, 307–327
NEMČOK, J. Geologická mapa Tatier. Geological map of the Tatra Mountains. Regionálne geologické mapy Slovenska 1:50000. Bratislava: Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994.
RUSEK, J. Global change impact on soil fauna and ecosystems. In: NEMEŠOVÁ, I. Climate Variability and Climate Change Vulnerability and Adaptation. Prague, 1996. s 163–170
ŠMARDA, J., UNAR, J., UNAROVÁ, M. Květena Tomanovej doliny a Žlabu spod Diery v Západných Tatrách. Brno: Geografický ústav ČSAV Brno, 1966. 81 s.
TAJOVSKÝ, K. Distribution of millipedes along an altitudinal gradient in three mountain regions in the Czech and Slovak Republics (Diplopoda). Entomologica Scandinavica, Supplementum. 1997, 51, s. 225–233
UNAR, J., UNAROVÁ, M., ŠMARDA, J. Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlabu zpod Diery v Západních Tatrách. Část 2. Charakteristika přírodních poměrů a rostlinných společenstev. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Biologia. 1985, 84, s. 1–77

The decline of acid deposition since the 1990s, together with subsequent climate warming, was confirmed also for mountain ecosystems in the highest Slovak mountains. The study of epigeic activity of millipedes (Diplopoda) in the periods 1992–93, 1997–98 and 2007–08, and continuing recent research refer to the high diversity of their communities including the presence of Carpathian endemic species on different geological bedrocks (granite and limestone) as well as different vegetation covers. The observed decline of cold tolerant endemics and the increasing portion of eurytopic species may be connected with changes in soil chemistry as well as with climate changes.