Analogickým studiím z Tichomoří a Mexika se podařilo experimentálně prokázat, že i lesní plži čeledi Clausiliidae - Cochlodina laminata a Alinda biplicata s rozměry těla cca 20 mm mohou projít živí zažívacím traktem středně velkých ptáků. Zajímavým poznatkem je, že ačkoli přežila pouze 2 % všech plžů, tak pokud nedošlo k poškození jejich schránky, přežilo plných 62 % jedinců nalezených v trusu.

Citovaná a použitá literatura:
COWIE, R. H., HOLLAND, B. S. Review. Molecular biogeography and diversification of the endemic terrestrial fauna of the Hawaiian Islands. 2008, 363, s. 3363–3376.
DE QUEIROZ, A. The monkeys Voyage : how improbable journeys shaped the history of life. New York: Basic Books - Perseus Books Group, 2014.
GITTENBERGER, E., GROENENBERG, D. S. J., KOKSHOORN, B., PREECE, R. C. Molecular trails from hitch–hiking snails. Nature. 2006, 439, s. 409.
SOUSA, W. P. Size-Dependent Predation on the Salt-Marsh Snail Cerithidea-Californica Haldeman. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 1993, 166, s. 19–37.
VAN LEEUWEN, C. H. A., VAN DER VELDE, G., VAN LITH, B., KLAASSEN, M.. Experimental Quantification of Long Distance Dispersal Potential of Aquatic Snails in the Gut of Migratory Birds. Plos One. 2012, 7(3). DOI: 10.1371/journal.pone.0032292
WADA, S., KAWAKAMI, K., CHIBA, S. Snails can survive passage through a bird's digestive system. Journal of Biogeography. 2012, 39, s. 69–73.

Analogously to the studies of the Pacific area and Mexico, we were able to prove experimentally that the forest snails from family Clausiliidae – Cochlodina laminata and Alinda biplicata with a body size of approximately 20 mm can pass through the digestive tract of a medium-sized bird. There is an interesting finding that although only 2% of gastropods survived at all, 62% of those with intact (undamaged) shells survived.