Pro značení živočichů se užívá celá řada metod externích i interních značek. Testovali jsme vliv vnějšího značení na suchozemské stejnonožce (Isopoda) a zjistili jsme, že značení lakem na nehty zvyšuje mortalitu stínek obecných (Porcellio scaber) a že lak na nehty, stejně jako včelí označovač, způsobuje (přinejmenším) sníženou aktivitu svinek obecných (Armadillidium vulgare). Obě metody nejsou vhodné pro behaviorální studie.

Citovaná a použitá literatura:
PENNY, K. L., HAVELBERG, C. M., PETIT, S. Dispersal speed of Portuguese millipede (Ommatoiulus moreletii) on sand and woodland substrates and millipede marking tools at Robe, South Australia. South Australian Naturalist. 2005, 79, s. 7–10.
PETIT, S., FAHEY, I., LANG, M., GIBBS, J. Testing nail polish on Portuguese millipedes as a marker for population studies. South Australian Naturalist. 2003, 77, s. 10–11.
PETIT, S., GIBBS, J. Evaluation of MarkalTM ball point paint as millipede marking tool at Robe, South Australia. South Australian Naturalist. 2005, 79, s. 17–18.

Zoologists often use internal or external marking techniques to distinguish individual subjects when they research a group of animals. We evaluated the effect of marking on terrestrial isopods. Our studies reveal that nail polish increased the mortality rate among the common woodlouse during a month-long monitoring period; and nail polish, as well as bee marker, decreased activity levels among the common pillbug in a short-term experiment. The conclusion is that neither agent is suitable as a marker in behavioural studies of woodlice.