Helminti, známí též jako červi, jsou v tradičním pojetí považováni za více či méně závažné parazity zvířat a člověka. Současný výzkum však postupně odhaluje i jejich druhou tvář a hledá jejich možné využití v moderní medicíně.

Helminths, also known as worms, are traditionally considered to be more or less serious parasites for both animals and man. Nevertheless, current research has revealed some beneficial attributes and aims to uncover their potential application in modern medicine.