Máloštětinatí opaskovci (Annelida: Clitellata) jsou jakožto významná složka permanentní fauny silně závislí na charakteru prostředí, v němž žijí. Proto výskyt určitých druhů může indikovat míru ovlivnění jejich habitatů. Článek se zabývá historií výzkumu máloštětinatých opaskovců a příklady studií této skupiny z různého prostředí, od toků téměř neovlivněných až po silně antropogenně znečištěné.

Citovaná a použitá literatura:
BOJKOVÁ, J., SCHENKOVÁ, J., HORSÁK, M., HÁJEK, M. Species richness and compo-sition patterns of clitellate (Annelida) taxocenoses in the treeless spring fens:the effect of water chemistry and substrate. Hydrobiologia. 2011, 677, s. 159–171.
PIŽL, V. Žížaly České republiky. Earthworms of the Czech Republic. Sborník přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti. 2002, Supp. 9, 154 s.
RŮŽIČKOVÁ, S., SCHENKOVÁ, J., WEISSOVÁ, V., HELEŠIC, J. Environmental impact of heated mining waters on clitellate (Annelida: Clitellata) assemblages. Biologia. 2014, 69(9), s. 1179–1189.
SCHENKOVÁ, J., KOMÁREK, O., ZAHRÁDKOVÁ, S. Oligochaeta of the Morava and Odra River basins (Czech Republic): species distribution and community composition. Hydrobiologia. 2001, 463, s. 235–239.
SCHENKOVÁ, J., PAŘIL, P., PETŘIVALSKÁ, K., BOJOVÁ, J. Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records, and ecological remarks. Zootaxa. 2010, 2676, s. 29–44.

Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) as an important group of permanent bottom fauna are strongly dependent on environmental characteristics of their habitats. Consequently, the occurrence of a particular species can indicate the level of environmental quality. The article describes the history of oligochaete research and presents case studies from different environments from almost natural to sites with high anthropogenic impact.