Medúzka sladkovodní (Craspedacusta sowerbii) je jediným zástupcem rosolovitého zooplanktonu v našich vodách. Článek popisuje historii zkoumání, životní cyklus a ekologii tohoto u nás nepůvodního druhu, který byl do celého světa zavlečen z Číny.

The Freshwater Jellyfish (Craspedacusta sowerbii) is the only representative of gelatinous zooplankton in Czech waters. This article describes the body of research on the invasive species, which has spread from China all over the world. The article also includes a description of the species’ life cycle and ecology.