Studovali jsme výskyt pavouků v půdě, v puklinách v hornině, v kamenitých sutích a v jeskyních České republiky, to jest v podzemních biotopech na hloubkovém gradientu od 10 cm do 100 m. Třináct druhů vykazovalo nějaká morfologická přizpůsobení k životu v podzemí. Druhy s výrazně redukovanýma očima jsme našli jak v hlubokých jeskyních, tak i v povrchových biotopech daleko od krasu. Údaje o morfologii a rozšíření ukazují na to, že troglomorfní druhy musely v průběhu zalednění opakovaně migrovat z jeskyní do povrchových biotopů.

Citovaná a použitá literatura:
CULVER, D. C., PIPAN, T. Shallow subterranean habitats. Oxford: Oxford University Press, 2014. 258 s.
RŮŽIČKA, V., ŠMILAUER, P., MLEJNEK, R. Colonization of subterranean habitats by spiders in Central Europe. International Journal of Speleology. 2013, 42, s. 133–140.
SKET, B.: Can we agree on an ecological classification of subterranean animals? Journal of Natural History. 2008, 42 (21–22), s. 1549–1563.
ŽÁK, K., ŠMÍDA, B., FILIPPI, M., ŽIVOR, R., KOMAŠKO, A., VYBÍRAL, S.: Nové lokality kryogenních jeskynních karbonátů v České republice a na Slovensku. Speleofórum. 2011, 30, s.103–110.

Using data from the Czech Republic, we studied the distribution of spiders in soils, crevice systems, scree and caves, i.e. subterranean habitats at depths spanning from 10 cm to 100 m. Thirteen species exhibit morphological adaptations to life in subterranean habitats. Advanced troglomorphic characters occur in deep caves as well as in surface habitats far from karst regions. We hypothesize that troglomorphic populations of spiders in Central Europe repeatedly migrated from caves to subsurface and surface habitats during glaciations.