Evropské druhy raků jsou stále vzácnější. Nemalou vinu na tom mají především raci introdukovaní ze Severní Ameriky a s nimi související šíření račího moru. Počet nepůvodních druhů v Evropě již dvakrát převyšuje původní račí faunu a v důsledku vysazování akvarijních druhů do volné přírody můžeme očekávat nálezy dalších račích přivandrovalců.

European native crayfish species are on the decline. One of the key reasons is the introduction of invasive crayfish from North America and the associated spread of crayfish plague. The number of alien crayfish in Europe is already more than double the number of native species, and, due to the release of aquarium-kept specimens, we can expect discovery of additional ones.