V článku se zaměřujeme zejména na aktuální taxonomii, vybrané ekologické novinky a představíme druhy ploštěnek, které lze v České republice nalézt. Text je doplněn jednoduchými určovacími tabulemi pro všechny naše druhy, včetně jednoho skoro zapomenutého endemita.

Citovaná a použitá literatura:
BAGUÑÀ, J., S. CARRANZA, J. PAPS, I. RUIZ-TRILLO, M. RIUTORT. Molecular taxonomy and phylogeny of Tricladida. in: LITTLEWOOD, D. T. J. a RAY, R. D. The Interrelationships of the Platyhelminthes. Taylor & Francis, 2001, s. 49-56.
BAGUÑÀ, J., AND M. RIUTORT. Molecular phylogeny of the Platyhelminthes. Can. J. Zool. 2004, 82, s. 168-193.
EHLERS, U. Das Phylogenetische System der Platyhelminthes. Stuttgart: Gustav Fischer, 1985.
BAGUÑÀ, J., M. RIUTORT. Molecular phylogeny of the Platyhelminthes. Can. J. Zool. 2004, 82, s. 168–193.
GOURBAULT. Recherches sur les Triclades paludicoles hypogés. Paris: Mémoires du Museum National d'Histoire Naturelle, 1972.
HRABĚ aj. Klíč k určování zvířeny ČSR, díl I. Praha: Nakladatelství Československé Akademie věd, 1954.
RESLOVÁ. Ploštěnky (Platyhelminthes: Tricladida) v ČR. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědná fakulta.
RESLOVÁ. Postavení ploštěnky horské (Crenobia alpina, DANA 1766) v trofické síti prameniště. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědná fakulta.
REYNOLDSON. A key to the British species of freshwater triclads (Turbellaria, Paludicola). Kendal: Titus Wilson & Son Ltd, 2000.
RIUTORT, M., M. ÁLVAREZ-PRESAS, E. M. LÁZARO, E. SOLÁ, J. PAPS. Evolutionary history of the Tricladida and the Platyhelminthes: an up-to-date phylogenetic and systematic account. The International Journal of Developmental Biology. 2012, 56, s. 5–17.

In this article we focus on current taxonomy and ecological behaviour, and we introduce the flatworm species that are found in the Czech Republic. The text is supplemented by simple drawings allowing determination of all Czech species, including a nearly forgotten endemic.