U pavouků se často setkáváme se sexuálním kanibalismem, tedy situací, kdy je samec zabit a zkonzumován samicí při páření. U mikárie pospolité (Micaria sociabilis) se však role vyměnily a jsou to samice, které se ocitají při páření v ohrožení a často padají za oběť samcům. Tento tzv. reverzní sexuální kanibalismus je u studovaného druhu ovlivněn hned několika faktory, jako například stářím samice či dostupností potravy.

Citovaná a použitá literatura:
AISENBERG, A., COSTA, F. G., GONZALEZ, M. Male sexual cannibalism in a sand-dwelling wolf spider with sex role reversal. Biological Journal of the Linnean Society. 2011, 103(1), s. 68–75.
ELGAR, M. A., NASH, D. R. Sexual cannibalism in the garden spider Araneus diadematus. Animal Behaviour. 1988, 36(5), s. 1511–1517.
HENRIKSSON, S. Sexual cannibalism in the fishing spider and a model for the evolution of sexual cannibalism based on genetic constraints. Evolutionary Ecology, 1997, 11(3), s. 255–273.
NEWMAN, J. A., ELGAR, M. A. Sexual cannibalism in orb-weaving spiders: an economic model. American Naturalist. 1991, s. 1372–1395.
SCHÜTZ, D., TABORSKY, M. Mate choice and sexual conflict in the size dimorphic water spider Argyroneta aquatica (Araneae, Argyronetidae). Journal of Arachnology. 2005, 33(3), s. 767–775.
SENTENSKÁ, L., PEKÁR, S. Mate with the young, kill the old: reversed sexual cannibalism and male mate choice in the spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae). Behavioral Ecology and Sociobiology. 2013, 67(7), s. 1131–1139.
SENTENSKÁ, L., PEKÁR, S. Eat or not to eat: reversed sexual cannibalism as a male foraging strategy in the spider Micaria sociabilis (Araneae: Gnaphosidae). Ethology. 2014, 120(5), s. 511–518.

In spiders, sexual cannibalism is a common phenomenon. While normally a male becomes a victim of the female during mating, in the spider Micaria sociabilis females are in danger as they are often killed during sexual interaction by males. In Micaria this so-called reversed sexual cannibalism is affected by several factors such as the age of the female and food availability.