Tasemnice (Cestoda) jsou jednou z unikátních čistě parazitických skupin organismů napadající všechny skupiny obratlovců, včetně člověka. V mezinárodní spolupráci se je snažíme lépe poznat a popsat jejich diverzitu, biologii a vzájemné vztahy.

Citovaná a doporučená literatura:
CAIRA, J. N., K. JENSEN, E. BARBEAU. 2012. Global Cestode Database. World Wide Web electronic publication. www.tapewormdb.uconn.edu.
KUCHTA, R., I. KOLÁŘOVÁ, M. KAŠNÝ, O. DITRICH, H. HORÁK. Pravda o parazitech a jejich vymítačích. Vesmír on-line. 2015. Dostupné z: http://vesmir.cz/2015/09/24/pravda-parazitech/
KUCHTA, R., T. SCHOLZ, J. BRABEC, B. NARDUZZI-WICHT. Diphyllobothrium, Diplogonoporus and Spirometra. In: L. Xiao, U. Ryan and Y. Feng (Eds.) Biology of Foodborne Parasites. Section III Important Foodborne Helminths. Boca Raton: CRC Press, 2015. 299–326 s.
LUKEŠ, J., R. KUCHTA, T. SCHOLZ, K. POMAJBÍKOVÁ. (Self-) infections with parasites: re-interpretations for the present. Trends in Parasitology. 2014, 30(8), s. 377–385.
ŠTĚRBA, J., I. DYKOVÁ. Symptomatology of taeniasis caused by Taenia saginata. Folia Parasitologica. 1979, 26, s. 281–284.

The tapeworms (Cestoda) are one of the unique parasitic groups of organisms infecting all groups of vertebrates, including humans. This study aims to better understand their diversity, biology, and relationships with the help of international collaboration.