Parazitické stádium velkých mlžů (řád Unionida) vytváří velmi těsné spojení mezi těmito druhy a jejich rybími hostiteli. Tento článek představuje variabilitu mezidruhových interakcí na příkladech středoevropských druhů.

The parasitic stage of freshwater mussels (order Unionida) constitutes a tight host-affiliate linkage between mussels and their host fish. This article presents the variability of interactions using the Central European species as a model group.