Drobnoústky obývají v Amazonii převážně různé potůčky obklopené bohatou pobřežní vegetací. V oblastech, kde se vyskytují, jsou především vody černé, ale i smíšené, tedy černé a čiré. Při chovu v lidské péči jsou vděčnými chovanci malých a středně velkých dobře udržovaných akvárií prostých nadměrného výskytu zbytkových organických látek. Jsou to mírumilovné rybky, které nebývají v souladu s agresivními sousedy. Prostý chov je snadný, ale rozmnožování zvládnou spíše zkušení chovatelé.

Pencil fish inhabit Amazonia, particularly various streams surrounded by rich riparian vegetation. Areas where they occur are primarily blackwater, but also mixed, i.e. black and clear water. When bred in human care it is rewarding to see them in simple and well-maintained small and medium-sized aquaria with above-average occurrence of residual organic matter. They are peace-loving fish that do not mix well with aggressive neighbours. Simple maintenance is easy, but only experienced breeders will normally manage to breed them.