Co víme o květeně Brna? S jakými údaji můžeme pracovat a jaká je metodika sběru floristických údajů? Těmito tématy se zabývá článek shrnující dosavadní poznání květeny města Brna.

Citovaná a použitá literatura:
DUCHÁČEK, M. Lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites) – ohrožený druh expandující na železničních nádražích. Muzeum a současnost, řada přírodovědná. 2009, 24, s. 3–26.
GRÜLL, F. Synantropní flóra a její rozšíření na území města Brna. Studie ČSAV. 1979, 1979/3, s. 1–224.
KOCIÁN, P. Pelyněk Tournefortův (Artemisia tournefortiana) – dálniční druh na území České republiky. Acta carpathica occidentalis. 2014, 5, s. 56–60.
MAKOWSKY, A. Die Flora des Brünner Kreises. Verhandlungen des Naturforschorschenden Vereins in Brünn. 1863, 1, s. 43–210.
ROHRER, R., MAYER, A. C. Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements. Brünn: 1835.
ŠMITÁK, J., TICHÝ, L. Ohrožené rostliny města Brna. Vol. 1. Brno: Rezekvítek, 1997.
TICHÝ, L., ŠMITÁK, J., ŘEPKA, R. Ohrožené rostliny města Brna. Vol. 2. Brno: Rezekvítek a Magistrát města Brno, 1999.
TICHÝ, L., ŘEPKA, R., ŠMITÁK, J. Ohrožené rostliny města Brna. Vol. 3. Brno: Rezekvítek a Magistrát města Brna, 2001.

What do we know about flora in the city of Brno? Which data are available and which methods were used for floristic data sampling? These are the topicscovered in the summary of recent findings on the flora in the city of Brno.