První díl dvoudílného seriálu článků o mořském a pobřežním prostředí Helského poloostrova ležícího v Baltském moři přináší ucelené informace o samotném městě a historii poloostrova. Dále se čtenáři seznámí s přírodními poměry poloostrova včetně obecného popisu života v Baltském moři. Mimo to jsou obsahem příspěvku také informace o výzkumné stanici Gdaňské Univerzity, na které autoři tohoto příspěvku pobývali dva týdny v roce 2013 a prováděli výzkumy, o jejichž výsledcích pojednává druhý díl seriálu.

Citovaná a použitá literatura:
BAŃBURA, J. Lateral plate morph differentiation on freshwater and marine populations of the three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus, in Poland. Journal of Fish Biology. 1994, 44, s. 773-783.
CONFER, A., VU, V., DREVECKY, C. J., AGUIRRE, W. E. Occurrence of Schistocephalus solidus in anadromous three-spined stickleback, Journal of Parasitology. 2012, 98, s. 676-678.
GABRIŠ, R. Recent occurrence of Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Tenebrionidae) on the Baltic coast of Poland. Baltic Journal of Coleopterology. 2013, 13, s. 121-124.
MAČÁT, Z., BEDNAŘÍK, A., RULÍK, M. The three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus) infection with Schistocephalus solidus in Hel marina (Puck Bay, Baltic Sea, Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies. 2015, 44, s. 11-17.
MOROZIŃSKA-GOGOL, J. Changes in levels of infection with Schistocephalus solidus (Müller, 1776) of the three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus (Actinopterygii:
Gasterosteidae) from the Gdynia Marina. Oceanologia. 2011, 53, s. 181-187.
ROLBIECKI, L., ROKICKI, J., MOROZIŃSKA-GOGOL, J., CHIBANI, M. Larval stages of helminths in fish from the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdańsk in relation to bird occurrence. Bulletin of the Sea Fisheries Institute. 1999, 147, s. 51-60.
WESLAWSKI, J. M., KUPIDURA, T., ZABICKI, M. Sandhoppers, Talitrus saltator (Montagu, 1808) (Amphipoda, Gammaridea), at the polish baltic coast: Seasonal and spatial distribution patterns. Crustaceana. 2000, 73(8), s. 961-969.
WESLAWSKI, J. M., STANEK, A., SIEWERT, A., BEER, N. The Sandhopper (Talitrus saltator, Montagu, 1808) on the Polish Baltic coast. Is it a victim of increased tourism? Oceanological studies. 2000, 29(1), s. 77-87.

This is the first article of a two-part seriesl about the sea and coastal area of the Hel Peninsula, which is located in the Baltic Sea. It provides information about the history of the town and the peninsula, as well as an analysis of the natural habitats of the Hel Peninsula and information about Baltic Sea life. The next section deals with the authors’ two weeks of field research at the Gdansk University research station in 2013. The results of these research projects will be published in the second part of the series.