Článek pojednává o poněkud nenápadné hmyzí skupině našich vod - potápnících (Coleoptera: Dytiscidae). V ČR žije přes 130 druhů potápníků. Jsou důležitou součástí společenstev jako predátoři a mohou sloužit i k bioindikaci kvality vody. Řada druhů je ohrožena rozsáhlými změnami v krajině v posledních 50 letech, např. narovnáváním řek či eutrofizací rybníků a mokřadů.

Použitá a citovaná literatura:
BALKE, M., HENDRICH, L. A new species of the terrestrial water beetle genus Geodessus Brancucci (Coleoptera: Dytiscidae), sieved from leaf litter in Southern India. Aquatic Insects. 1996, 18, s. 91-99.
BOK, M. Beware the water tigers. [on-line]. 2010. Dostupné z: http://arthropoda.southernfriedscience.com/?p=1868
BOUKAL, D. S., BOUKAL, M., FIKÁČEK, M., HÁJEK, J., KLEČKA, J., SKALICKÝ, S., ŠŤASTNÝ, J., TRÁVNÍČEK, D. Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helopho-ridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirti-dae, Elmidae, Dryopidae, Limnich. Klapalekiana. 2007, 43, s.1–289.
BOUKAL, D. S., FIKÁČEK, M., HÁJEK, J., KONVIČKA, O., KŘIVAN, V., SEJKORA, R., SKALICKÝ, S., STRAKA, M., SYCHRA, J., TRÁVNÍČEK, D. Nové a zajímavé nálezy vodních brouků z území České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Georissidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae). Klapalekiana. 2012, 48, s.1–21.
GEE, J.H.R., SMITH, B. D., LEE, K.M., GRIFFITHS, S.W. The ecological basis of freshwater pond management for biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. 1997, 7, s. 91–104.
HÁJEK, J. Rozšíření potápníků Dytiscus latissimius a Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) v České republice. Klapalekiana. 2004, 40, s. 13-23.
HÁJEK, J. Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Dytiscidae. Folia Heyrovskyana, Seiers B. 2009, 13, s. 1-32.
IUCN. Red List of Threatened Animals. IUCN Gland (Switzerland). 1996, s. 368.
MADSEN, B. L. Submersion respiration in small diving beetles (Dytiscidae). Aquatic insects. 2012, 34, s. 1-20.
NIEDL, J. Podivuhodná setkání. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 1983. 115 s.
NEIOCZYM, M., KLOSKOWSKI, J. The role of body size in the impact of common carp Cyprinus carpio on water quality, zooplankton, and macrobenthos in ponds. International Review of Hydrobiology. 2014, 99, s. 212-221.
NILSSON, A. N., HOLMEN, M.. The aquatic Adephaga (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. II. Dytiscidae. Fauna Entomologica Scandinavica. 1995, 32, s. 1-188.
NUMMI, P., VÄÄNÄNEN, V-M., RASK, M., NYBERG, K., TASKINEN, K. Competitive effects of fish in structurally simple habitats: perch, invertebrates, and goldeneye in small boreal lakes. Aquatic Sciences. 2012, 74, s. 343–350.
KEHL, S., DETTNER, K. Surviving submerged. Setal tracheal gills for gas Exchange in adult rheophilic diving beetles. Journal of morphology. 2009, 270(11), s. 1348-1355.
KŘIVÁNEK, J., NĚMEC, J., KOPP, J. Rybníky v České republice. Praha: Consult Praha, 2012. 303 s.
POTUŽÁK, J., HŮDA, J., PECHAR, L. Changes in fish production effectivity in eutrophic fishponds - Impact of zooplankton structure. Aquaculture International. 2007, 15, s. 201-210.
ROUGHLEY, R. E. A systematic revision of species of Dytiscus Linnaeus (Coleoptera: Dytiscidae). Part 1. Classification based on adult stage. Quastiones Entomologiques. 1990, 17, s. 249-309.
VAŠKŮ, Z. Zlo zvané meliorace. Vesmír. [on-line]. 2011. Dostupné z: http://casopis.vesmir.cz/clanek/zlo-zvane-meliorace
WATTS, C. H. S., HUMPREYS, W. F. Three new genera and five new species of Dytiscidae (Coleoptera) from underground waters in Australia. Records of the South Australian Museum. 1999, 32, s. 121-142.
WATTS, C. H. S., HUMPREAYS, W. F. Six new species of Nirridesssus Watts and Humpreys and Tjirtudessus Watts and Humpreys (Coleoptera: Dytiscidae) from underground waters in Australia. Records of the South Australian Museum. 2000. 33, s. 127-144.
WEBER, M.J., BROWN, M.L. Effects of common carp on aquatic ecosystems 80 years after “Carp as a dominant”: ecological insights for fisheries management. Reviews in Fisheries Science. 2009, 17, s. 524–537.
YEE, D. Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera: Dytiscidae). Springer: 2014. 468 s.
LEDEKKER, R. The Royal Natural History. Volume 6. Frederick Warne and Co: 1879. Dostupný z: www.archive.org
CHAPMAN, R. F. The Insects - Structure and Function. Cambridge University Press: 2013. 929 s.

The article deals with somewhat inconspicuous aquatic insects in our waters - diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae). More than 130 species are present in the Czech Republic. They are an important part of aquatic communities as predators and may also serve as water quality biondicators. Many species have been threatened by large-scale changes in the landscape over the last 50 years, including regulation and damming of rivers and eutrophication of ponds and wetlands.