V naší fauně jsou známy dva původní druhy suchozemských neparazitických ploštěnců (Microplana terrestris a M. humicola) a další dva nepůvodní druhy se pravidelně vyskytují ve sklenících (Bipalium kewense a Rhynchodemus sylvaticus). Výskyt druhého z nepůvodních druhů je pravděpodobný i volné přírodě.

Two native species of free-living terrestrial flatworms (Microplana terrestris and M. humicola) are known in the wild of the Czech Republic and two other non-native species (Bipalium kewense and Rhynchodemus sylvaticus) have been repeatedly recorded in the greenhouses. The occurrence of the later non-native species is also likely in the outdoors.