Fosiliferní uloženiny chadronského souvrství z oblasti Badlands v jižní Dakotě obsahují velmi diverzifikované společenství obratlovců. Podstatnou část z nich představují savčí pozůstatky, i když časté jsou i nálezy krokodýlů, želv a ještěrů. Obrovští lichokopytníci brontotéria, náležející mezi nejpůsobivější tvory té doby, tvořili spolu s vyhynulými sudokopytníky oreodonty dominantní komponentu tohoto svrchnoeocenního terestrického ekosystému. Kromě nich zahrnovala chadronská fauna ještě celou řadu dalších skupin licho- a sudokopytníků, například bezrohé nosorožce hyrakodonty a amynodonty, malé tříprsté koně, tapíry, entelodonty, antrakotéria, velbloudy, pekari a leptomerycidy. Početní byli i představitelé dvou řádů masožravých savců, kreodontů a šelem, zastoupení hyenodonty, nimravidy, psovitými a amfikýonidy. Nacházejí se zde i pozůstatky malých savců, především hlodavců, hmyzožravců a vačnatců. Pozoruhodný relikt představují multituberkuláti, jejichž největší rozvoj spadá do období druhohor. Výzkum této lokality tak nabízí jedinečnou příležitost k získání cenných poznatků, týkajících se nejen evoluce jednotlivých čeledí a řádů, ale rovněž i trendů změn životního prostředí v minulosti.

Citovaná a použitá literatura:
BASTL, K., NAGEL, D. First evidence of the tooth eruption sequence of the upper jaw in Hyaenodon (Hyaenodontidae, Mammalia) and new information on the ontogenetic development of its dentition. Palaöntologische Zeitschrift. 2014, 88, s. 481–494
GUSTAFSON, P. E. Preliminary Biostratigraphy of the White River Group (Oligocene, Chadron and Brule Formations) in the Vicinity of Chadron, Nebraska. Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies. 1986, 14, s. 7–19.
MADER, B. J. The Brontotheriidae: a systematic revision and preliminary phylogeny of North American genera. In PROTHERO, D.,R. and R. M. SCHOCH (editors). The evolution of Perissodactyls. New York: Oxford University Press, 1989. s 458–484.
MADER, B. J., ALEXANDER, P. J., Megacerops kuwagatarhinus n. sp., an Unusual Brontothere (Mammalia, Perissodactyla) with Distally Forked Horns. Journal of Paleontology. 1995, 69, s. 581–587.
MELLETT, S. J. A Skull of Hemipsalodon (Mammalia, Deltatheridia) From the Clarno Formation of Oregon. American Museum Novitates. 1969, 2387, s.1–19
MELLETT, S. J. Carnassial Rotation in a Fossil Carnivore. The American Midland Naturalist. 1969, 82, 287–289.
MIHLBACHLER, M. C. Species taxonomy, phylogeny, and biogeography of the Brontotheriidae (Mammalia: Perissodactyla). Bulletin of the American Museum of Natural History. 2008, 311, 1–475.
OSBORN, H. F. Titanotheres of ancienit Wyoming, Dakota, and Nebraska. United States Geological Survey Monographs. 1929, 55, 1–894.
PROTHERO, R. D. The Eocene–Oligocene Transition (Paradise Lost). Columbia University Press, 1994. 291 s.
PROTHERO, R. D., Foss, E. S.. The Evolution of Artiodactyls. Johns Hopkins University Press, 2007. 367 s.
RADINSKY, L. B. The families of the Rhinocerotoidea (Mammalia, Perissodactyla). Journal of Mammalogy. 1966, 47, s. 631–639.
ROSE, K. D. Beginning of the Age of Mammals. Johns Hopkins University Press: 2006, 431 s.
SAVAGE, E. D., Russell, E. D. Mammalian paleofaunas of the Word. Addison-Wesley, 1983. 432 s.
STANLEY, S. M. Relative growth of the titanothere horn: a new approach to an old problem. Evolution. 1974, 28, s. 447–457.
ŠPINAR, V. Z. Paleontologie obratlovců. Praha: Academia, 1986. 859 s.
WEBB, S. D. A history of savanna vertebrates in the NewWorld. Part 1: North America. Annual Review of Ecology and Systematics. 1977, 8, s. 355–380.
ZACHOS, J. C., PAGANI, M., SLOAN, L., THOMAS, E., BILLUPS, K. Trends, Rhythms, and Aberrations in Global Climate 65 Ma to Present. Science. 2001, 292, s. 686–693.

The fossiliferous layers called Chadron formation of Badlands area in South Dakota contain a highly diverse assemblage of vertebrates. Numerous species of mammals represent a substantial part of revealed findings. The research of these ancient fossils offers a unique opportunity to ob­tain valuable information on the evolution of individual orders and families, and also about environmental changes in the past.