Druhé pokračování o významu vitaminu D pro zdraví člověka (první bylo publikováno v Živě 4/2015) se zabývá jeho úlohou, kterou hraje v imunitě. Donedávna se nepředpokládalo, že by vitamin D mohl podmiňovat také imunitní procesy. Během posledních let se však nashromáždil dostatečný počet experimentálních i klinických studií, které dokládají, že při jeho nedostatečném příjmu dochází k poklesu zejména antiinfekční imunity, a souběžně s tím stoupá také riziko vzniku nesdělných onemocnění. Účelem tohoto sdělení není vyčerpávající informace o mechanismech jeho působen na imunitní systém, ale upozornění pro specialisty i laiky na tuto důležitou, ale prozatím opomíjenou problematiku.

Použitá a citovaná literatura:
JONES, G., STEPHEN, A., STRUGNELL, DeLUCA, H. F. Current Understanding of the Molecular Actions of Vitamin D. Physiological Reviews. 1998, Vol. 78 no. 4, s. 1193-1231.
CLIN, J. Vitamin D Status and Its Relation to Muscle Mass and Muscle Fat in Young Women. Endocrinol Metab. 2010, 95(4), s. 1595–1601. Dostupné z doi: 10.1210/jc.2009-2309
HAYES, C. E., F.E. NASHOLD, K.M. SPACH, L.B. PEDERSEN. The immunological functions of the vitamin D endocrine system. Cellular and Molecular Biology. 2003, 49 (2.). ISSN 0145-5680/03.

This is a further continuation of an 8/2015 article about the importance of vitamin D to the health of human beings (the first was published in Živa 4/2015). The article deals with the role that the vitamin plays in immunity. Until recently, it was not assumed that vitamin D could also be conditional upon immune processes and that it determines the correct function of both natural and adaptive immunity. In recent years, however, a sufficient number of experimental and clinical studies have accumulated, providing evidence that insufficient intake of vitamin D could not only induce decreased immunity to infection but also contribute substantially to an increased risk of non-communicable diseases. The purpose of this communication is not exhaustive information on the mechanisms of vitamin D effects on the immune system, but as an alert to specialists and laymen on hitherto neglected issues