Článek přibližuje botanickou exkurzi do Brazílie na horu Corcovado (710 m n. m.), nacházející se u pobřeží Atlantského oceánu, na vrcholu se sochou Krista Vykupitele (Cristo Redentor). Území leží v národním parku Tijuca, který byl zřízen na ochranu tropického deštného lesa, zde nazývaného mata atlântica (atlantský les). Autor představuje některé významné skupiny zdejší flóry, vybrané endemické taxony či rostliny se zajímavou životní strategií.

This article presents a botanical excursion up Mount Corcovado (710 m a. s. l.) on the Atlantic coast of Brazil, with the statue of Christ the Redeemer (Cristo Redentor) at the top. The territory belongs to the Tijuca National Park, established to protect the tropical rain forest – called mata atlântica (Atlantic forest). Several important groups of local flora, selected endemic taxons and also plants with interesting life strategies are presented here.