Cílená změna původní identity buňky v identitu jinou neboli reprogramování buněk nachází své uplatnění jak v základním výzkumu, tak i v případné buněčné terapii. Z mnoha postupů reprogramování autoři představují přípravu indukovaných pluripotentních buněk (iPS), transdiferencovaných anebo přímo reprogramovaných buněk. Je popsána cesta přípravy a z ní plynoucí vlastnosti a potenciál indukovaných buněk.

Použitá a citovaná literatura:
TAKAHASHI, K, YAMANAKA, S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell. 2006, vol. 126, issue 4, s. 663–676.

Induced change in the identity of the cell known as reprogramming of the somatic cell is applicable both in basic research and cell therapy. Out of many reprogramming approaches the authors introduce the derivation of induced pluripotent stem (iPS), transdifferentiated and direct reprogrammed cells. The workflow for the prepa­ration of induced cells and a comment on their properties and potentials are given.